Sticky
Det er vanskelig å få lån uten sikkerhet med stram økonomi.

Mange, som har hatt betalingsvansker, vet hvor tøft det kan være: Har man betalingsanmerkninger er det svært vanskelig å få refinansiert gjelden.

Dette er synd. For er det noen som trenger hjelp med å få kontroll på gjelden, så er det mennesker i økonomisk trøbbel.

Realiteten er at svært få banker ønsker å snakke med personer som har betalingsvansker. De skyr dem som pesten.

Man kan få lån med betalingsanmerkning.

Men alt håp er allikevel ikke ute. Vi skal snart fortelle hvordan det er mulig å komme seg på fote igjen.

Hvordan oppstår betalingsanmerkninger

Nesten 270.000 norske kvinner og menn har én eller flere betalingsanmerkninger. Hva har de gjort for å havne i denne situasjonen?

Det korte svaret er at de ikke har gjort opp for seg. Men det skal mer til enn at man ikke betaler en regning på forfall:

  1. Betaler man ikke før forfall, får man som regel en purring. Eller et inkassovarsel.
  2. Gjør man fortsatt ikke opp for seg, går betalingen til inkasso. Man får et inkassokrav.
  3. Når man mottar inkassokravet, skal man få minst 14 dager på seg til å betale.
  4. Lar man fortsatt være å betale, blir det iverksatt en rettslig inndriving av pengene.

Det siste punktet ender med at saken blir sendt til Namsmannen. Eller et forliksråd. Men man har fortsatt ikke fått en betalingsanmerkning.

Først 30 dager etter at den rettslige inndrivingen er igangsatt, er anmerkningen et faktum. Det går omtrent 2 måneder fra at man mottar en vare eller en tjeneste man ikke betaler for, til at man har fått et stempel på seg som dårlig betaler.

Har man fått en anmerkning, forsvinner den så snart man gjør opp for seg.

Alvorlige konsekvenser

En betalingsanmerkning er ikke noe man spøker med. Den får vidtrekkende og ubehagelige konsekvenser.

  • Man vil ha store problemer med å få lån.
  • Det er vanskelig å kjøpe varer på avbetaling.

Man kan ikke skjule en betalingsanmerkning. Banker og utlånere får vite om den når de gjør en kredittvurdering.

En anmerkning får varsellampene til å blinke voldsomt i de fleste bankene. Den fører til automatisk avslag på lånesøknaden. I de fleste tilfellene.

Paradoks

Det er et paradoks: Mennesker med betalingsanmerkninger er også dem som har størst behov for en refinansiering.

De har ofte mange små og dyre lån. Den samlede gjeldsbyrden blir for tung å bære. De har rett og slett ikke nok penger til å betale med.

For en god del kunne en refinansiering ha vært løsningen. Ett lån, med en lavere rente og lavere månedskostnader, som kunne ha blitt brukt til å fjerne de mindre og dyrere lånene.

Men de fleste vil ha problemer med å få bankene med på en slik løsning. Svært få utlånere ser vekk fra betalingsanmerkningen.

Tynt håp

Det er allikevel et lite lys langt der inne i tunnelen. Det finnes banker som kan være villige til å hjelpe i følge Billiglånutensikkerhet.com. Selv om man har betalingsanmerkninger.

Bank2 er en norsk forbrukslån bank.

Bank2 er en slik bank. Den har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med betalingsvansker. Får man nei på spørsmålet om refinansiering fra andre banker, kan Bank2 være veien ut av uføret.

I denne banken kan man søke om inntil 300.000 kroner i et refinansieringslån. Men før man slipper jubelen løs, må man være klar over at banken stiller strenge krav til lånekundene sine:

  • Man må ha en fast inntekt.
  • Man må kunne stille en eiendom som sikkerhet for lånet.

Flere hjelpere

Bluestep Bank er også interessert i å snakke med lånesøkere som tynges av en eller flere betalingsanmerkninger. Her kan man få inntil 250.000,- i lån så lenge man har en bolig som sikkerhet.

Både Bluestep og Bank2 krever at lånene skal gå til å rydde opp i økonomisk rot.Har du en anstrengt økonomi på grunn av betalingsanmerkninger? Da kan det være en ide å snakke med bankene over. For det koster uansett ingenting å spørre dem om hva de kan hjelpe deg med. Se også mer info om refinansiering på refinansiering.club

Sticky

Det blir stadig mer sjeldent at bankansatte vurderer lånesøknaden din. I stedet brukes det sofistikerte dataprogrammer som er selvlærende. Dette er stort sett til fordel for den som søker om lån.

Bankene kutter antall ansatte og filialer

Raskere saksbehandling av lån uten sikkerhet.

Antallet bankfilialer har sunket kraftig i mange år. Derav synker også antallet ansatte som jobber i banksektoren. Årsaken er først og fremst at bankene ønsker å kutte kostnader. Fremveksten av digital teknologi har gjort at denne utviklingen ikke er til å stoppe.

I stedet for at bankene foretar en langdryg prosess, lar de søkeren selv og dataprogrammer gjøre arbeidet. I dag legger du inn personlige opplysninger på bankens nettside. Bankens dataprogrammer innhenter opplysninger om gjeld, inntekt, boforhold, betalingshistorikk og lignende. Programmene sjekker at informasjon stemmer, og foretar en vurdering om du kan få låne. Selv signeringen av låneavtalen foregår digitalt med BankID.

Vurderingene blir faktisk bedre

Gode resultater når roboter vurderer søknader om forbrukslån.

En annen faktor som gjør at automatiseringen tar over har med feilvurderinger å gjøre. Vi mennesker er ikke alltid gode til å ta de rette avgjørelsene, selv når vi har tilstrekkelig informasjon. Programmer som er selvlærende viser seg å ha langt lavere feilprosent på alle områder hvor de er utprøvd. Såkalt kunstig intelligens er allerede i bruk på områder som medisin, luftfart, bygg- og anlegg, våpenindustri, og mye mer. Det har også kommet for full fart inn i helsebransjen når det gjelder spørsmål om forsikring.

Derfor er det rimelig å anta at svaret på lånesøknaden er mer korrekt i dag enn den var før. Får du for eksempel nei, er det fordi statistikk og erfaring tilsier at du ikke burde få lånet tildelt. Sjansene for mislighold eller gjeldsproblemer er for store. Får du ja vil det motsatte være tilfelle. Automatisering vil derfor også føre til at folk oftere får et ”tja”. Du kan få låne, men ikke like høy sum som du søkte om.

Gjelder ikke bare forbrukslånene uten sikkerhet

Nettbankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering har lenge operert med minimalt antall ansatte. I den delen av finansbransjen er det i dag uvanlig at en ansatt vurderer en lånesøknad, i hvert fall på egenhånd. Det aller meste er automatisert, fra innhenting av offentlig tilgjengelige opplysninger, til utsending av lånetilbud. Derfor er det vanlig at en søknad om forbrukslån resulterer i underskrift av låneavtale i løpet av en time eller to.

Den samme utviklingen er nå for fullt i gang også på boliglån, billån, og andre lån som krever sikkerhetsstillelse. Flere banker har testet ut automatisert søknadsbehandling på refinansiering av boliglån. Noen av bankene står nå klare til å la roboter overta også tildelingen av lån som krever pantesikring.

Betydningen for den som søker

At banker vil ”dele ut” besparelsene til kundene sine, i form av lavere renter, er heller tvilsomt. Det er imidlertid mulig at automatisering vil føre til skjerpet konkurranse mellom bankene, og at det derav kan komme kundene til fordel i form av billigere lån. Digitaliseringen har gjort at det går svært raskt å skaffe seg lån. Derfor søker vi også om å få låne fra langt flere banker enn før. Vi sammenligner priser og velger den beste og billigste løsningen.

Den delen av utviklingen vil garantert fortsette. Du kan allerede nå innhente mange lånetilbud i løpet av minutter og timer, gjennom såkalte låneportaler, eller ved å bruke lånemeglere. At dette kommer til å bli enda enklere er hevet over enhver tvil.

Sjekk også denne nyheten: Siv Jensen strammer inn reglene – Nrk.no.